775 706 010
V pracovní dny od 10 do 18 hodin
Ebook

E-book ke stažení

Jak si vybrat nejen typový rodinný
dům

Za hodinu se naučíte vše
potřebné, čemu se
beztak nevyhnete.

Firemní ústava

Firemní ústava

Firemní mise

Našim posláním je pomáhat klientům, kteří nás o to požádají, s vyhledáváním, výběrem a vyjednáním nižší ceny nemovitostí s vyšším potenciálem pro příjemnější bydlení (u nemovitostí pro vlastní bydlení) nebo vyšší zhodnocení investic (u investičních nemovitostí).

Závazky vůči klientům

Osobní a citlivé údaje neposkytujeme třetím stranám.

Dodržujeme dohodu s klientem. V okamžiku, kdy víme, že dohodu s klientem nedodržíme, oznámíme mu to neprodleně poté, co to sami dozvíme.

Nepomlouváme.

Nehodnotíme klienty a jejich jednání.

Nejsme zavázáni pracovat pro klienty, kteří s námi nejednají otevřeně, nebo s námi jednají povýšeně, ironicky, arogantně, nesdělují nám údaje potřebné pro naši práci, poptávají naši práci v rámci výběrového řízení (toto neplatí u stávajících klientů) a poptávají úvěr nižší než 1 mil. Kč. (toto neplatí u stávajících klientů v kategorii zlatí a stříbrní).

Při rozhovorech s klienty nepoužíváme překážky v komunikaci: příkazy a povely, výhružky, plané sliby, napomínání a moralizování, nevyžádané rady, tzv. logické argumenty, kritizování, obviňování, vysmívání se a zahanbování, interpretování a diagnostikování chování klienta, utěšování, odpoutávání pozornosti, zavádění řeči jinam, rozptylování nesouvisejícím humorem.

Závazky mezi kolegy a šéfem

Dodržujeme dohodu s kolegy. V okamžiku, kdy víme, že dohodu s kolegy nedodržíme, oznámíme to neprodleně kolegovi a to hned poté, co se to sami dozvíme.

Šéf podporuje kolegy v jejich práci a podporuje své kolegy v plnění jejich závazků a požaduje po nich plnění jejich závazků. Pouze je-li ohroženo plnění závazků vůči jiným kolegům, klientům nebo spolupracovníkům, nabízí jim pomoc, nebo splní jejich závazek místo nich.

Podporujeme své kolegy i svého šéfa k provádění jejich práce a požadujeme po nich plnění jejich závazků. Až v případě krize, jsou-li ohroženy jejich pracovní závazky vůči kolegům a klientům, jim nabízí pomoc nebo splní tyto závazky za ně.

Neplníme závazky kolegů ani šéfa místo nich, aniž bychom se na tom s nimi předem dohodli. To neplatí, je-li ohroženo splnění sdíleného závazku.

Máme-li výhrady k práci svého kolegy (neplní své závazky), pak:

  1. Nejdříve požádáme o nápravu jeho samotného.
  2. Pokud se s ním nedohodneme, jdeme s problémem s jeho vědomím nebo nejlépe s ním za šéfem.
  3. Pokud se nedohodneme na řešení problému ani se šéfem, jdeme s tím s jeho vědomím na veřejnost.

Podporujeme své kolegy v tom, aby takto činili.

Nepomlouváme.

Nehodnotíme kolegy a jejich jednání.

Vždy, pokud po kolegovi něco požadujeme a on náš požadavek přijme, požadujeme deklaraci jeho závazku.

Žádný z kolegů není vázán požadavkem (jiného kolegy), k jehož splnění se sám nezavázal.

Při rozhovorech s kolegy nepoužíváme překážky v komunikaci: příkazy a povely, výhružky, plané sliby, napomínání a moralizování, nevyžádané rady, tzv. logické argumenty, kritizování, obviňování, vysmívání se a zahanbování, interpretování a diagnostikování chování kolegy, šéfa, utěšování, odpoutávání pozornosti, zavádění řeči jinam, rozptylování nesouvisejícím humorem.

Závazky vůči životnímu prostředí

Prázdné tonery odesíláme k recyklaci.

S výjimkou odůvodněných případů tiskneme na recyklovaný papír.

Recyklujeme papír a plasty.

Závazky vůči majiteli

Nejsme zavázáni pracovat pro klienty, kteří s námi nejednají otevřeně, nebo s námi jednají povýšeně, ironicky, arogantně, nesdělují nám údaje potřebné pro naši práci, poptávají naši práci v rámci výběrového řízení (toto neplatí u stávajících klientů) a poptávají úvěr nižší než 1 mil. Kč. (toto neplatí u stávajících klientů v kategorii zlatí a stříbrní).

Případné pobídky poskytujeme klientům pouze ve formě úhrady nebo bezplatného poskytnutí souvisejících služeb.

Vyděláváme a šetříme majiteli peníze.

Obecné závazky

V práci nekrademe.

V práci nelžeme.

V práci nevydáme křivého svědectví.

Doporučení

Umožníme druhému zachovat si vlastní tvář.