775 706 010
V pracovní dny od 10 do 18 hodin
Ebook

E-book ke stažení

Jak si vybrat nejen typový rodinný
dům

Za hodinu se naučíte vše
potřebné, čemu se
beztak nevyhnete.

Demografické předpoklady pro vývoj poptávky po nemovitostech v Prahe

Tomáš Prčík, 10.1.2017

Nedávno jsme na tomto webu zveřejnili predikci vývoje poptávky po nemovitostech v Praze sestavenou podle knihy The Demographicc Clif na základě Predikce vývoje obyvatel v krajích ČR do roku 2050.

Další inspirací v této oblasti nám byla analýza sestavená bursovními investory a tradery, jejichž přístupy považujeme za velice kvalitní. Analýza však byla určena omezenému počtu posluchačů a její autoři si nepřáli být zveřejnění.

Tato analýza (v originále se týkala amerického nemovitostního trhu) pokládá za klíčovou pro poptávku po nemovitostech věkovou skupinu obyvatel 25 až 34 let.

Vývoj předpokládaného počtu obyvatel Prahy v této věkové skupině podle nejnovější predikce ČSÚ do roku 2050 najdete v grafu níže.

Zdroj dat: ČSÚ, výpočty: Tomáš Prčík

Závěrem připomínáme, že je demografický vývoj brán za "podklad" vývoje reálných, nikoliv nominálních, cen nemovitostí. Tj. cen očištěných o inflaci.